อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ให้กับพนักงานประจำสำนักงาน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก เข้ามาให้ความรู้ ในการดับเพลิงขั้นต้น การใช้งานถังดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565