กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566

คุณอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหาร จัดพิธีไหว้เทพเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกท่านเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา