สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
นางอัญชลี แก้วบรรพต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี, ผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทฯ ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566