กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

คุณอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหาร จัดพิธีไหว้เทพเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกท่านเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา