กิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คุณไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารโครงการ ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ

โดยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดลาดบัวขาว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ และพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)