“I2 ปล่อยปู ฟื้นฟูธรรมชาติ” ปล่อยปูม้าและลูกปูม้าคืนสู่ทะเล ณ ธนาคารปูม้า

คุณธเนศ วัฒนโกสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ร่วม จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม (CSR) “I2 ปล่อยปู ฟื้นฟูธรรมชาติ” ปล่อยปูม้าและลูกปูม้าคืนสู่ทะเล ณ ธนาคารปูม้า กลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท อำเภออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

เพื่อแก้ปัญหาปริมาณปูม้าที่ลดลงในทะเลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปูและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ส่งเสริมให้ชุมชนมีความมั่นคง มีรายได้จากการทำการประมงอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง