I2 จับมือ กฟภ. – PiXii AS พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แรงต่ำ

นายอธิพร ลิ่มเจริญ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2), นายประสงค์ ดีลี  (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ Mr.Kenneth Bodahl (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PiXii AS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แรงต่ำ สำหรับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการนำระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่บนเสาไฟฟ้า (Battery Energy Storage System – On Pole) มาใช้งานในระบบจำหน่ายแรงต่ำและเพื่อยกระดับศักยภาพระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เมื่อเร็วๆ นี้