“i2 The One” กิจกรรม Outing บริษัทประจำปี 2566

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) “I2” ได้จัดกิจกรรม Outing ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ i2 The One

🏝🐚 เมื่อวันที่ 16-17 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 🐠🐙

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แก่พนักงานในองค์กร ได้ผ่อนคลายและสนุกสนานไปด้วยกัน ช่วง Night Party ปีนี้เรามาในธีม แฟนซี ตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ได้รับทั้งรอยยิ้ม ความสุข ความสนุกสนาน ถือเป็นภาพความทรงจำที่สวยงามของ I2 ในปี 2566 นี้