อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ให้กับพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก เข้ามาให้ความรู้ ในการดับเพลิงขั้นต้น การใช้งานถังดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566