I2 เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ I2 นำโดย นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานกรรมการ (ที่4 จากขวา) นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากขวา) คณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมด้วย นางปิยะภา จงเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จ ในโอกาสเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของ I2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566

โดยได้รับเกียรติจาก คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย