“โครงการ I2 ปันสุขสู่สังคม” โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมทำงานกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดกิจกรรม “โครงการ I2 ปันสุขสู่สังคม” ที่ โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โดยได้ทำการซ่อมแซ่มบำรุงรักษา ฝ้า, หลังคา, ทาสีอาคารเรียน บำรุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ และร่วมถึงการบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ของใช้ประจำวันสำหรับเด็กนักเรียน บริจาคเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และยังร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียน และร่วมทำกิจกรรม เล่นกีฬา เช่น กีฬาเบตอง, กีฬาฟุตบอล เป็นต้น